iFlex

полиолефинов термопластичен материал
Производител: TCS Inc.
Описание

iFlex - базиран на полиолефин термопластичен материал

  • Клинично нечупим, лек и устойчив

  • Приложим за изработване на частични протези

  • Може да бъде репариран и ребазиран

  • Практически не имбибира течности и не се оцветява

  • Наличен в няколко транслуцентни нюанса

  • Лесен за завършване и полиране

    Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nvpBNYvhNTY

Инструкции за: