Комплект Novox

Материал от ново поколение
novox-2
novox2
novox1
Производител: Dynamic Abutment Solutions
Описание

Novox - следващата стъпка в еволюцията на денталните модели

Приложение:
Всички видове дентални модели (мастър модели, алвеоларни модели,
сепарирани модели, частични модели, дентална документация и
прототипи).

Качества:
• Гладка повърхност дори след изрязване или фрезоване.
• Водоустойчив, инертен и здрав.
• Лесен за употреба, с време за втвърдяване от 30 минути.
• 36 пъти по- здрав от стандартен модел.

Съдържание на комплекта:
• Novox Base: 610 ml
• Novox Activator: 164 ml
• Спринцовка: 10 ml
• Мерителна чашка: 50 ml

Механически качества при 23ºC(1):
• Твърдост - ISO 868-85 - Shore D - 80
• Еластичност при огъване - ISO 178-93 - 5.000 MPa
• Якост на огъване - ISO 178-93 - 50 MPa
• Устойчивост на опън - ISO 527-96 - 24 MPa
• Устойчивост на натиск - ISO 604-97 - 62 MPa
*(1): Средни стойности при стандартизирани проби / Втвърдяване - 7 часа при 23ºC

За отливането на един модел са нужни между 20 и 40ml от материала.